Nieuws

KyK-dag

KyK dag

We hebben vandaag een fijne dag gehad met al onze KyK-collega's.

Vanochtend eerst verschillende inspirerende workshops over muziek, hoogbegaafdheid, spellezen, ABC-methodiek, thematisch onderwijs en nog veel meer... 

Na een goed verzorgde lunch op de Willem Barentsz hadden we het over de visie...

Meer over 'KyK-dag'
 • 21 november 2022

Socials

logo g en o naar KyK

KyK, een nieuwe look ????! Gearhing en Odyssee zijn sinds 1 januari 2022 samen verder gegaan als KyK: Krêft yn Kollektyf. Hierbij horen natuurlijk ook nieuwe socials,

Volg jij ons al?  @kykscholen 

Meer over 'Socials'
 • 21 juni 2022

Regioskoalle de Greidefûgel

Regioskoalle de Greidefugel

Vanmiddag is de naam van onze Regioskoalle in Baard feestelijk onthuld. 

Alle leerlingen van De Krunentrobbe uit Jorwerd en De Stjelp uit Baard waren helemaal in de stemming. Morgen nog een dag naar school en dan vakantie! Na de zomervakantie met zijn allen fris van start onder de vleugels van...

Meer over 'Regioskoalle de Greidefûgel'
 • 06 juli 2021

Verhuizing servicebureau

verhuisbericht4

Gearhing en Odyssee bouwen aan een toekomst samen! 

De eerste grote stap is de verhuizing van het servicebureau van Gearhing naar het servicebureau van Odyssee in Sneek.

telefoon: 0515-745090 of 0515-857020

Meer over 'Verhuizing servicebureau'
 • 14 april 2021

Regioschool

Stjelp Krunenstrobbe

REGIOSCHOOL

In Jorwert en Baard staan scholen die relatief klein zijn. Het leerlingenaantal daalt. Landelijk is de ondergrens ten aanzien van de bekostiging gesteld op 23 leerlingen. Deze scholen lopen op termijn het risico gesloten te moeten worden. We vinden het meer dan wenselijk om vanuit de...

Meer over 'Regioschool '
 • 01 maart 2021

scholen dicht

plaatje stoelen school dicht

Op 14 december jl. heeft minister-president Rutte een harde lockdown aangekondigd. Dit betekent dat de basisscholen vanaf 16 december moeten sluiten.

Klik op deze link voor een brief met meer informatie. 

Meer over 'scholen dicht '
 • 15 december 2020

beslisboom corona

Om te checken of de kinderen naar school mogen kunt u gebruik maken van de beslisboom.

Click here for the english version 

Meer over 'beslisboom corona '
 • 23 oktober 2020

Meester Ewoud meest duurzame docent van Nederland

Ewoud duurzame docent

Ewoud van der Weide, meester Ewoud van It Bynt Winsum en de Opslach in Wommels is uitgeroepen tot meest duurzame docent van het jaar! Mede dankzij zijn grote betrokkenheid bij het project Greidhoeke Goes Onderwijs waarbij onderzoek werd gedaan naar de teloorgang van de Grutto, heeft Ewoud deze...

Meer over 'Meester Ewoud meest duurzame docent van Nederland'
 • 12 oktober 2020

Voorstelling Frets!

Frets Meerpaal

Leuk nieuws! De Frets! treden weer op bij de scholen van Gearhing met de speciaal voor Gearhing geschreven voorstelling Iswah.

dit alles in het kader van "wat telt echt!", zorg voor jezelf, de ander en de aarde. 

Vandaag bij de Meerpaal en morgen bij de Tweespan. 

Meer over 'Voorstelling Frets! '
 • 24 september 2020

Corona protocol PO Raad versie 24 september 2020

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 24 juni 2020 en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het...

Meer over 'Corona protocol PO Raad versie 24 september 2020'
 • 23 september 2020

beslisbomen

Kinderen die verkouden zijn kunnen gewoon naar school. Om zeker te weten of uw kind naar school kan is er een beslisboom ontwikkeld. U kunt deze boom doorlopen om te kijken of uw kind naar school kan. 

Beslisboom van 0 jaar t/m groep 8 

 

Meer over 'beslisbomen'
 • 21 september 2020

Coronaprotocol Gearhing scholen

We zijn erg blij dat alle kinderen en leerkrachten weer volledig naar school kunnen. Dit willen we natuurlijk zo houden en daarom is het van belang dat we met elkaar een aantal zaken duidelijk hebben.

Hierbij ontvangt u informatie over hoe er door u en op school moet worden gehandeld als er sprake is van een besmetting van een leerling of medewerker van de school. Er wordt gehandeld conform de richtlijnen van het RIVM en het protocol basisonderwijs van de PO Raad. Bij besmettingssituaties volgt nauwe afstemming met de GGD.

Wat moet er gebeuren bij klachten passend bij COVID bij leerling en...

Meer over 'Coronaprotocol Gearhing scholen '
 • 07 september 2020

SchoolpleinNoord

De site SchoolpleinNoord.nl is in de lucht!

SchoolpleinNoord is een digitaal platform voor kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden tussen scholen, voor werving en imagocampagnes. Samen wordt ingezet om de instroom te verhogen, doorstroom te verbeteren en uitstroom te beperken.

 

Meer over 'SchoolpleinNoord '
 • 23 juni 2020

Speciaal voor jou om je te bedanken~!

plaatje potlood mailing

De laatste week van de combinatie les op school en les thuis is aangebroken. 

Wat fijn dat alle kinderen vanaf maandag 8 juni weer de hele dag naar school kunnen.  

Als bedankje voor alle inzet hebben de leerlingen, ouders en collega's een bedankbriefje met groeipotlood ontvangen. 

 

Speciaal...

Meer over 'Speciaal voor jou om je te bedanken~!'
 • 02 juni 2020

scholen weer open per 11 mei

Goed nieuws gisteravond van de premier, de basisscholen mogen vanaf maandag 11 mei weer open. 

Op alle scholen vindt overleg plaats over de exacte invulling. Gezien de diversiteit van de scholen zal dit maatwerk per school worden. 

Kinderen en ouders/verzorgers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door de school.  

Meer over 'scholen weer open per 11 mei '
 • 22 april 2020

Update corona maatregelen

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen verlengd worden tot en met dinsdag 28 april.

Voor de scholen geldt dat deze gesloten blijven tot na de meivakantie, in ieder geval tot 4 mei. 

Op dinsdag 21 april maakt het kabinet kenbaar wat er voor de periode daarna nodig is.

Wij zullen u dan ook nader informeren. 

Meer over 'Update corona maatregelen '
 • 31 maart 2020

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

Kinderdagverblijven en scholen sluiten tot en met maandag 6 april. Leerkrachten organiseren onderwijs zoveel mogelijk op afstand.

Op 23 maart zijn opnieuw aanvullende maatregelen genomen door het kabinet. Daarbij zijn alle evenementen afgelast tot 1 juni. Ook kleinere groepsbijeenkomsten zijn tot 1 juni niet meer toegestaan.

Vooralsnog is er niet gesproken over een langere scholensluiting. 

Op dinsdag 31 maart kijkt het kabinet opnieuw naar maatregelen die tot 7 april gelden, waaronder het...

Meer over 'Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport '
 • 23 maart 2020

corona en sluiting scholen

Zondag 15 maart 2020

Update ten aanzien van het coronavirus

Afgelopen donderdag kwam het dringende verzoek van het kabinet om de scholen open te houden.
Dit bericht heeft de gemoederen de afgelopen dagen flink bezig gehouden.
De onderwijsteams/scholen bij Gearhing hebben het bestuurlijk mandaat om per lokale situatie te beslissen of de school al dan niet dicht gaat.
Als de school dicht gaat, of als het kabinet vandaag besluit om alle scholen te sluiten, gaan de onderwijsteams/scholen bekijken hoe een eventuele
eerste opvang zal zijn en hoe het onderwijs de komende weken vorm zal kunnen...

Meer over 'corona en sluiting scholen'
 • 15 maart 2020

Corona virus

Extra maatregelen tegen verspreiding van het corona virus.

vandaag, donderdag 12 maart, heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van het coronavirus. 

Klik hier voor de brief die verspreid is onder ouders, verzorgers en collega's 

Meer over 'Corona virus '
 • 12 maart 2020

Voorstelling FRETS!

plaatje site Frets

Rond het thema "Wat Telt Echt" hebben alle scholen van Gearhing op 10 oktober een Escapekoffer ontvangen. Deze koffer was gevuld met opdrachten die de leerlingen met elkaar moesten oplossen. Alle raadsels met het thema "zorg goed voor de aarde, jezelf en de ander" zijn opgelost en alle kinderen...

Meer over 'Voorstelling FRETS!'
 • 11 februari 2020

staking januari 2020

compilatie voor site2

Diverse acties bij scholen van Gearhing rondom de staking.

Er was o.a. een stakingsontbijt voor leerkrachten in Balk, Bolsward en IJlst, een wandeltocht (zorgentocht) van Bolsward naar Sneek met medewerkers van Gearing, Odyssee en Marne college en een 

bagage actie in Harlingen. De Stjelp in...

Meer over 'staking januari 2020'
 • 31 januari 2020

onderwijsdag Gearhing-Odyssee

3 Foto Marcel + zaal

2020 is voor medewerkers van Gearhing en Odyssee gestart met een gezamenlijke onderwijsdag in theater Sneek. De dag begon met een inspiratiesessie door Marcel van Herpen.

Daarna gingen medewerkers uiteen in workshops nml. djembé, zang, ludieke samenwerkingsspellen, masterclass Marcel van Herpen,...

Meer over 'onderwijsdag Gearhing-Odyssee '
 • 06 januari 2020

Friese Onderwijsprijs voor Greidhoeke

foto onderwijsprijs

Onze basisscholen in de Greidhoeke (Opslach Wommels, De Romte Itens, de Stjelp Baard, It Bynt Winsum) hebben op 25 januari de Friese Onderwijsprijs 2017-219 gewonnen met het project Greidhoeke goes Onderwijs. Tevens hebben ze de publieksprijs in de wacht gesleept!

De jury: 'Een origineel en...

Meer over 'Friese Onderwijsprijs voor Greidhoeke '
 • 31 januari 2019

Fusie Odyssee - Gearhing wordt onderzocht.

foto ondertekening P bijgesneden

‘onderwijsstichtingen Odyssee en Gearhing in 2020 samen verder?".

Besturenfusie Odyssee en Gearhing.

Met de ondertekening van de intentieverklaring, is maandag 21 januari het startschot gegeven voor het fusieproces. Het fusieproces moet leiden tot een samengaan van beide organisaties per 1...

Meer over 'Fusie Odyssee - Gearhing wordt onderzocht. '
 • 22 januari 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst

collage 2

Op 10 januari hebben we met alle Gearhing collega's een toost uitgebracht op 2019. Alex Peltekian, voorzitter college van bestuur, opende de middag samen met een leerling uit groep 8. Zij droeg haar eigen geschreven gedicht voor.

Daarna een geweldige voorstelling van Timzingt! Veel herkenbare...

Meer over 'Nieuwjaarsbijeenkomst '
 • 21 januari 2019

Goed begin van 2019

goede voornemens

Goede voornemens voor 2019?
Ruimte om samen te groeien én te bloeien!

De eerste schooldag van het nieuwe jaar is de Opslach daarmee letterlijk begonnen: Met alle kinderen van groep 1 t/m 8 samen bloembollen planten. Hoe doe je dat eigenlijk? Ruimte geven en nemen, ontdekken en elkaar helpen:...

Meer over 'Goed begin van 2019'
 • 08 januari 2019

Van flex/tijdelijk naar vast!

groepsfoto trap 3

Per 1 augustus 2018 hebben 32 medewerkers een vaste aanstelling gekregen. Een gelegenheid om te vieren. Op 25 september jl. zijn de aktes feestelijk ondertekend.

Naar aanleiding hiervan is Alex Peltekian uitgenodigd om samen met een leerkracht, Marije Bootsma van de Kogge in IJlst, aan te...

Meer over 'Van flex/tijdelijk naar vast! '
 • 24 september 2018

Nu inschrijven voor de beste workshops

inschrijven2

Kijk snel op de website www.leermeerfriesland.nl

Leerkrachten weten zóveel, laten we kennis delen!
Laat je verrassen door het mooie nieuwe aanbod van Leermeer.

Leerkrachten, onderwijsassistenten, invalkrachten, directeuren, onderwijsondersteuners en intern begeleiders, ieder is van harte welkom...

Meer over 'Nu inschrijven voor de beste workshops'
 • 04 september 2018

Wat écht telt

praatplaat PP

wtegearhing.nl

Woensdag 13 juni vindt er een vervolg plaats op de Wat Telt Echt?! bijeenkomst. Hoe geven we, binnen Gearhing, handen en voeten aan het strategisch beleid waarbij we uitgaan van 'de bedoeling' en dus recht doen aan wat echt telt.

Meer over 'Wat écht telt'
 • 13 juni 2018

Promofilm "t Hazzeleger

FILMDAG Hazzeleger Jildou

Daltonschool 't Hazzeleger heeft een nieuwe promofilm, voor het prachtige resultaat klik hier.

Meer over 'Promofilm "t Hazzeleger '
 • 05 juni 2018

gearquest

gearquest

Een van de pijlers binnen het strategisch beleidsplan is "nieuwe vormen van kennisoverdracht". GearQuest is een voorbeeld hiervan, een mooie manier om te werken met 21e eeuwse vaardigheden.

Een aantal scholen binnen Gearhing werkt al met deze online community voor leerlingen en leerkrachten. Op...

Meer over 'gearquest '
 • 23 maart 2018

Hoogste nieuwe binnenkomer in de Fryske top 100!

fryske top 100

Op nieuwjaarsdag vierden de 4 scholen van OT7 het succes van 'hun' lied; 'Nim my mei dy mei'.

Het nummer gemaakt door Wiebe Kaspers, geïnspireerd door teksten van leerlingen van de scholen van OT7, eindigde als hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 8 in de Fryske top 100. Een geweldig resultaat! 

Meer over 'Hoogste nieuwe binnenkomer in de Fryske top 100!'
 • 08 januari 2018

Nieuw schoolplein van de Blinker geopend

Schaar

8 december werd het vernieuwde schoolplein van de Blinker feestelijk in gebruik genomen. Namens de gemeente was wethouder Stella van Gent aanwezig om het plein te openen samen met directeur Greetje Veenstra.

Het is een plein wat voor iedereen toegankelijk is en zit vol met natuurelementen zoals...

Meer over 'Nieuw schoolplein van de Blinker geopend'
 • 08 december 2017

Fantastisch nieuws voor It Leech!

leech

Op 28 november heeft de inspectie een bezoek gebracht aan It Leech in Pingjum. Zij hebben de school beoordeeld met een voldoende.

Meer over 'Fantastisch nieuws voor It Leech!'
 • 28 november 2017

Fusie Arumer scholen

oanrin

Website Franeker Courant 11 juli 2017:

Openbare basisschool De Opslach en christelijke basisschool De Hoekstien in Arum gaan na de zomer op in één ontmoetingsschool in het dorp onder de vlag van cbo De Greiden. De fusieschool krijgt als naam De Oanrin. De naam van de nieuwe school is vandaag...

Meer over 'Fusie Arumer scholen'
 • 14 juli 2017

gearquest

DSC03077 website

6 kinderen van It Bynt, 6 kinderen van de Stjelp en 6 kinderen van de Reinboge zijn samen met juf Hilly, meester Ewoud, juf Gerda en Alex Peltekian naar het E-lab geweest in Heerenveen.

Een gezellige en leerzame dag in het kader van gearquest (vraagbaak voor en door kinderen)

Meer over 'gearquest '
 • 13 juli 2017

PO in actie

PO in actie2

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er een stevige actie wordt gevoerd voor betere salarissen in het onderwijs en meer maatregelen tegen werkdruk. Gearhing is het eens met de uitgangspunten van PO in Actie en heeft zich daarom aangesloten.
Er is een oproep voor 'een prikactie' op 27 juni a.s....

Meer over 'PO in actie'
 • 14 juni 2017

Greidhoeke goes onderwijs

greidhoeke

Onderwijsteam 7 werkt aan een mooi project, 'Greidhoeke goes onderwijs'. Hierover maken zij een heus journaal.

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'
 • 08 mei 2017

Van flex naar vast

IMG 3696

Op 13 maart hebben 10 leerkrachten vanuit de payroll een vaste aanstelling gekregen bij Gearhing. Gefeliciteerd allemaal!!

 

Meer over 'Van flex naar vast '
 • 16 maart 2017

Opknapbeurt middenruimte OBS Twa yn Ien

foto zuid frl 768x432

In de voorjaarsvakantie is er hard gewerkt op basisschool OBS Twa yn Ien in Echtenerbrug. Vele ouders hebben er geschuurd, geschilderd en geklust. De gehele middenruimte heeft een nieuwe kleur gekregen en is ingericht in verschillende werkateliers.

Een mooi artikel hierover in de Zuid-Friesland.

Meer over 'Opknapbeurt middenruimte OBS Twa yn Ien'
 • 07 maart 2017

Officiele opening MFA Lemstervaart

Meerpaal

Na een jarenlange voorbereiding en een jaar van bouwen, was vrijdag 10 februari de officiële opening van MFA Lemstervaart. De leerlingen en het team van OBS De Meerpaal zijn vlak na de Kerstvakantie verhuisd naar deze prachtige nieuwbouwlocatie aan de Schokker.
Voor een impressie van de...

Meer over 'Officiele opening MFA Lemstervaart'
 • 10 februari 2017

Verbeterplan voor It Leech

Het bestuur van Gearhing Primair Onderwijs heeft een verbeterplan opgesteld voor basisschool ‘It Leech’ in Pingjum. Deze maatregel is nodig na de onvoldoende beoordeling die deze school heeft gekregen van de Onderwijsinspectie. It Leech kreeg de beoordeling ‘zeer zwak’ na een kwaliteitsonderzoek in november vorig jaar. Het verbeterplan moet er voor zorgen dat de school binnen maximaal twee jaar weer een voldoende krijgt. Verbeterpunten zijn onder meer het didactisch handelen, de begeleiding en zorg en de kwaliteitszorg van de school. Op donderdag 26 januari zijn alle ouders door de...

Meer over 'Verbeterplan voor It Leech'
 • 01 februari 2017

De beste wensen

sinterkerst

Fijne feestdagen en een mooi, goed, en gezond 2017 gewenst!

Meer over 'De beste wensen'
 • 30 december 2016

Pikeloer en Fôlefinne GROEN

21934217 Yes The Dude with thumbs up in front of green check mark Stock Photo1

De inspectie bracht op 24 november een bezoek aan de Fôlefinne en op 1 december aan de Pikeloer. De inspectie heeft deze scholen met een gunstig resultaat beoordeeld. We zijn dan ook blij u te mogen vertellen dat ze beide groen zijn!

 

Meer over 'Pikeloer en Fôlefinne GROEN'
 • 05 december 2016

Afscheid Lodewijk

160914 145628 IMG 6591

Na 44 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs heeft Lodewijk Riedhorst op woensdag 14 september afscheid genomen van Gearhing.

Op bijgesloten foto wordt Lodewijk op humoristische wijze toegesproken door Jan Schlaman die in april met pensioen is gegaan.

We zullen de ervaring en expertise...

Meer over 'Afscheid Lodewijk'
 • 22 september 2016

opening De Populier

De vlag hijsen

Dinsdsagavond 30 augustus heeft wethouder mevrouw Stella van Gent samen met alle leerlingen It Iepen Stee heropend tot De Populier: de nieuwe logo-vlag gehesen, een toast met 'champagne' uitgebracht en daarna met zijn allen over de rode loper de verbouwde school in. Drum- en lyraband van...

Meer over 'opening De Populier'
 • 01 september 2016

Landelijk Veranderlijk

Obs It Leech heeft mee gedaan met het project Landelijk Veranderlijk, een bijzonder project. It Leech is de eerste school in Friesland die hieraan mee heeft
gedaan. Hier is een professionele film van gemaakt en geeft een leuke impressie van het project. Verder kunt u de making off van deze film bekijken. Veel kijkplezier gewenst.

Meer over 'Landelijk Veranderlijk'
 • 24 februari 2016

open middag leerKRacht

leerKRACHT2

Op 2 februari is er op de Skulpe in Hindeloopen een open middag. U kunt dan een kijkje nemen in de werkwijze omtrent leerKRACHT.

Meer over 'open middag leerKRacht'
 • 20 januari 2016

IJsvrij ??

Wegens de weersomstandigheden zijn er verschillende scholen van Gearhing dicht of hebben aangepaste tijden. De actuele informatie kunt u vinden op de websites van de scholen.

Meer over 'IJsvrij ??'
 • 05 januari 2016

It Bynt wint ACER digitale make over

AcerUitreiking2015

De Acer Complete Classroom Makeover is gewonnen door It Bynt in Winsum. Er deden 108 scholen mee aan deze actie van computerconcern Acer.
Leerkracht Ewoud van der Weide van It Bynt nam deel aan de actie, omdat hij ziet dat onderwijs net als de digitale wereld voortdurend in beweging...

Meer over 'It Bynt wint ACER digitale make over'
 • 14 december 2015