Info voor personeel

leermeer 2

Als onderwijsprofessionals ‘rond en tussen de Friese Meren’ kunnen we veel leren met en van elkaar. CBO De Greiden, Nijegaast, Palludara en Gearhing hebben hierbij uitgesproken dat dit leren ook goed tússen besturen plaats kan vinden en dat we elkaar hierbij willen versterken. We hebben allemaal vanuit onze eigen (bestuurlijke context) iets te ‘brengen’ of te ‘halen’.

LeerMeer is een in ontwikkeling zijnde plek voor onderwijsprofessionals, waar vraag en aanbod van cursussen en activiteiten bij elkaar worden gebracht. Er zijn aanbieders van kennis en activiteiten (cursussen, workshops, excursies etc) en geïnteresseerden (vragers, zoekers). Het is een middel om de talenten van medewerkers optimaal te benutten en hen te stimuleren contact met elkaar te hebben, van elkaar te leren, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Naast het professionaliseren staan deze interbestuurlijke bijeenkomsten ook in het teken van ‘ontmoeting’. Bij elke cursus zal er ruimte gemaakt worden voor het informeel uitwisselen. Een workshop duurt 2,5 uur.

Voor de folder en inschrijvingen zie www.leermeerfriesland.nl

Voor vragen kun je je richten tot Rixt Dijksma (rixt.Dijksma@gearhing.net)

Jeanette en Julia4

Externe vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen & Integriteit

Het kan iedereen wel eens overkomen: er gebeurt iets waar je je onzeker over voelt. Je vraagt je af wat je ermee moet. Je ziet bijvoorbeeld dat een collega iets doet wat niet door de beugel kan of je wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten of intimidatie. Ook kan een samenwerkingsprobleem of een meningsverschil met een collega je behoorlijk parten spelen en heb je even een klankbord of uitlaatklep nodig. Vaak helpt het om daar met een andere collega, iemand van P&O of met je leidinggevende over te praten. Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. Misschien is je collega of leidinggevende er zelf bij betrokken, misschien ben je bang voor de reacties. In die gevallen kun je een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met kwesties, meldingen, vragen, problemen of twijfels over integriteit of ongewenst gedrag.
De vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord, adviseur en begeleider. Zij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De vertrouwenspersoon denkt met je mee over wat je kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen. Verder kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en je desgewenst hierin begeleiden.
Omdat het van groot belang is dat de medewerker deze functionaris als laagdrempelig, onafhankelijk en objectief kan ervaren is er om die reden door Gearhing gekozen voor een externe vertrouwenspersoon. Twee zelfs. Dit zijn Jeanette Jager en Julia Jongert.
Jeanette en Julia zijn verbonden aan bureau De Vertrouwenspersoon. Zowel Jeanette als Julia zijn beide al jarenlang werkzaam als externe vertrouwenspersonen. Zij zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV). Als je contact opneemt met Jeanette (of Julia), zal zij eerst in alle rust naar je verhaal luisteren. Daarna zoekt zij samen met jou naar een oplossing voor het probleem. Vaak verloopt het contact telefonisch, maar het kan natuurlijk ook op locatie.

Jeanette is bereikbaar via jager@devertrouwenspersoon.nl of 088-1119903
Julia is bereikbaar via jongert@devertrouwenspersoon.nl of 088-1119910

 

Pensioen

De werkgever heeft een informatieplicht naar haar medewerkers betreffende het pensioen. Bij veranderende levensomstandigheden (samenwonen, geregistreerd partnerschap, huwelijk, echtscheiding) kan het zijn dat pensioenregelingen moeten worden aangepast. Gearhing informeert haar medewerkers via deze link waar informatie kan worden verkregen.

Verlofregeling personeel

Alle verlofmogelijkheden schematisch op een rij, klik hier.

zorg van de zaak

Arbodienst Zorg van de Zaak

In samenwerking met Ambion (voorheen De Basis en Primus) zijn we een samenwerking aangegaan met arbodienst Zorg van de Zaak. Een ervaren organisatie die ons ondersteunt bij de begeleiding van medewerkers die door omstandigheden gedeeltelijk of niet kunnen werken. Deze organisatie begeleidt ons ook in het terugdringen van het ziekteverzuim en de uitval van medewerkers te beperken. MaetisArdyn stelt zich aan u voor, klik hier

De Tweede Kamer stemt in met de nieuwe pensioenregels.
Het ABP heeft een nieuwsbrief gemaakt met daarin hun reactie.
Hierin staat ook belangrijk nieuws voor werknemers betreffende hun pensioen.
Voor deze nieuwsbrief klik hier.