Invallen bij Gearhing

We werken samen met de scholen van Onderwijsgroep Primus en De Basis met een team van invallers. Gezamenlijk gaat het om ruim 60 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de volgende gemeenten:
De Fryske Marren
Heerenveen
Súdwest Fryslân
Littenseradiel.

Via deze link kun je je inschrijven als vervanger.

Voor informatie over de vervangerspool kun je contact opnemen met:
Annemieke de Boer
Scholennetwerk de Basis
Van Leeuwenhoekweg 10
8451 CN OUDESCHOOT
telefoon: 0513 - 656656

Payroll

Nieuwe en tijdelijke medewerkers zetten we in de meeste gevallen op payrollbasis in. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met Roler. Dit betekent dat de payrollorganisatie jouw werkgever is.

Aanvraag VOG vergemakkelijkt (PO en VO)

Sinds enige tijd is het mogelijk om een VOG voor een toekomstig medewerker digitaal aan te vragen. Nadat de werkgever de aanvraag heeft opgestart, kan de medewerker via DIGID de aanvraag afronden en betalen. Het voordeel voor werkgever en werknemer is dat de verklaring al binnen enkele dagen wordt verstuurd. Ook is de digitale aanvraag goedkoper.

Heeft u belangstelling voor het digitaal aanvragen van de VOG? Klik hier.

Heeft u ingevallen voor Gearhing en wilt u kosten woon-werkverkeer declareren, klik hier.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij de manager bedrijfsvoering van de school.