Strategisch beleidsplan 2019-2022

WAT TELT ÉCHT

Onderwijs vanuit de bedoeling 

De afgelopen  jaren stonden in het teken van het strategisch beleidsplan 2014-2018 met daarin de speerpunten

1 samenwerking

2 Nieuwe vormen van kennisoverdracht

3 de leraar neemt zijn vak terug, zelfmanagement van professionals.

 

Het werken aan deze speerpunten heeft de basis gelegd voor verdieping de komende jaren.

Dit strategisch beleidsplan 2.0 (2019-2022) onderscheidt vier elementen die ons succes bepalen en die alle vier afgeleid zijn van de hierboven genoemde speerpunten.

1 Het kind

2 De professional

3 Onderwijs

4 Organisatie

 Gearhing wil het onderwijs organiseren vanuit de bedoeling. Bij alles wat we doen zoeken we naar de essentie en stellen we de vraag "Wat telt Écht". Bij alle vier de genoemde elementen stellen wij deze vraag.

praatplaat 2

De strategische elementen zijn samengevat in een visualisatie, door ons de "praatplaat" genoemd.

De drie stapsteentjes bij elk vlak zijn de speerpunten van ons onderwijs. Het is aan de onderwijsprofessional om te vertellen met welke acties Gearhing deze speerpunten in het primair proces gaat concretiseren.

Leerkrachten zijn de onderwijsprofessionals. De werkgroep "Wat telt Écht", bestaande uit deze professionals gaat zich hiermee bezig houden.

Voor het volledige strategische beleidsplan 2019-2022 kunt u hier klikken.