Toezicht en bestuur

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het college van bestuur. De RvT adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd.

Het college van bestuur (CvB) voert het bevoegd gezag en is belast met het besturen en het strategisch beleid van de stichting en haar scholen.

 Leden van de raad van toezicht:

  • Harry Oosterman(voorzitter)
  • Pieter Schram
  • Marianne Volp-Kortenhorst 
  • Marjolijn Miltenburg 
  • Irene Barends 

 

 college van bestuur:

  • Bram ten Kate (voorzitter)

Binnenkort volgt hier een overzicht van de nevenfuncties en het rooster van aan-en aftreden.