Toezicht en bestuur

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het college van bestuur. De RvT adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd.

Het college van bestuur (CvB) voert het bevoegd gezag en is belast met het besturen en het strategisch beleid van de stichting en haar scholen.

 Leden van de raad van toezicht:

  • Pieter Schram (voorzitter)
  • Hans Werkman
  • Marie-christien van Deursen
  • Johan Vlasman
  • Peter Meijlis 

 college van bestuur:

  • Alex Peltekian (voorzitter)

Voor een overzicht van de (neven)functies van de leden van de raad van toezicht klik hier.

Voor het rooster van aan-en aftreden klik hier.