Onderwijsteams

Logo KyK payoff sRGB

KyK - Krêft yn Kollektyf

Schoolbesturen Gearhing en Odyssee zijn per 1-1-2022 gefuseerd en verder gegaan onder de naam KyK. Aan de nieuwe website van KyK wordt momenteel nog gewerkt.
Bij KyK laten we kinderen zien wat zij de toekomst kunnen bieden. En daar is lef voor nodig. Waarom? Zonder lef kun je niet leren. Kom je niet verder. Want leren doe je met vallen en opstaan, toch?
Lef is volgens KyK vertrouwen op een goede afloop. Om vol zelfvertrouwen vooruit te durven kijken. Natuurlijk altijd met oog voor het kind. Maar ook voor professionals en ouders.
Bij KyK staat de toekomst elke dag voor de deur te trappelen. Kinderen, professionals en ouders. Om met elkaar op avontuur te gaan. Elke dag weer. Duurzaam avontuurlijk onderwijs – verbonden met stad, platteland, en heel Fryslân.

KyK, dat noemen wij nou Krêft yn Kollektyf.

Voormalig Gearhing was het bevoegd gezag van 23 scholen voor primair onderwijs in Zuid West Friesland, in de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Waadhoeke, Leeuwarden en De Fryske Marren. Circa 200 personeelsleden verzorgen onderwijs voor bijna 1800 leerlingen. Op 1 augustus 2021 is de Tienerschool Lemmer gestart, een samenwerking tussen basisschool Tweespan en het Zuyderzee Lyceum in Lemmer.

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 23 scholen zijn geclusterd in vijf onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn er soms gezamenlijke activiteiten.

Voormalig Odyssee was het bevoegd gezag van 13 scholen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Harlingen:

  • 9 reguliere basisscholen (bao), waarvan 3 integrale kindcentra (ikc);
  • 1 speciale basisschool (sbo);
  • 1 school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so/vso);
  • 1 school voor nieuwkomers;
  • 1 Tienerschool.
lOGO OT1

Onderwijsteam 1

Directeur a.i. Annie Schotanus: annie.schotanus@kykscholen.nl

 

Gearhing OT2 beeldmerk

Onderwijsteam 2

Directeur Jella van Seters jella.vanseters@kykscholen.nl

 

logo zonder dam

Onderwijsteam 5

Directeur a.i. De Meerpaal Baukje Schippers
baukje.schippers@kykscholen.nl
Directeur a.i. Tweespan Margreet Hunia
margreet.hunia@kykscholen.nl

 

 

logo tienerschool2

Tienerschool Lemmer is een samenwerking tussen Tweespan en het Zuyderzee Lyceum.

Logo OT 6

Onderwijsteam 6

Directeur Petra de Leeuw-Ammerlaan
petra.deleeuw@kykscholen.nl

20210827 beeldmerk OT Noord

Onderwijsteam Noord

Directeur Arnold Oosterdijk
arnold.oosterdijk@kykscholen.nl