Gearhing en onderwijsteams

Gearhing logo FC 300dpi

Gearhing is het bevoegd gezag van 24 (22 openbare en 2 algemeen bijzondere) scholen voor primair onderwijs in Zuid West Friesland, in de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Waadhoeke, Leeuwarden en De Fryske Marren. Circa 200 personeelsleden verzorgen onderwijs voor bijna 1800 leerlingen.

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 24 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn er gezamenlijke activiteiten.

lOGO OT1

Onderwijsteam 1

Directeur Monique Bueving monique.bueving@gearhing.net

 

Gearhing OT2 beeldmerk

Onderwijsteam 2

Directeur Jella van Seters jella.van.seters@gearhing.net

 

Logo OT 5

Onderwijsteam 5

Directeur Mirjam Holwerda mirjam.holwerda@gearhing.net

Logo OT 6

Onderwijsteam 6

Directeur Greetje Veenstra greetje.veenstra@gearhing.net

Rixt Dijksma vervangt Greetje Veenstra tijdens haar zwangerschapsverlof (t/m half januari) 

 

OT Noord beeldmerk

Onderwijsteam Noord

Directeuren: Arnold Oosterdijk arnold.oosterdijk@gearhing.net en Feikje Toering feikje.toering@gearhing.net