GearQuest

GearQuestHeader Formaat169 Afbeelding1 Formaat169

Online community

GearQuest is een online community voor leerlingen en leerkrachten. In deze community willen we de ruimte bieden aan leerlingen om een gemeenschap te vormen waar we kunnen leren. Leren van elkaar. Want wat de een niet weet, weet de ander vast wel. En hoe meer mensen je kunt vragen, hoe meer antwoorden je krijgt waar je dan weer uit kunt kiezen.

Afbeelding2 Formaat169

Mienskip

Gearquest is een online 'Mienskip' ontwikkeld door Gearhing. Stapje voor stapje wordt de Mienskip uitgebreid en groeit de gemeenschap. samen delen, zowel kennis als vaardigheden en ideeën. Maar wel steeds in de veiligheid van een afgeschermde omgeving met heldere regels en afspraken.

Afbeelding3 Formaat169

21e eeuwse vaardigheden

Naast deze nieuwe vorm van 'kennisoverdracht', spelen de 21e eeuwse vaardigheden een grote rol. Dit zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij vna de toekomst. Leerlingen kunnen in GearQuest met alle 11 vaardigheden in aanraking komen. Van mediawijsheid tot probleem oplossen, het zit er allemaal in.

Afbeelding4 Formaat169

Ontwikkeling en meedenken

Daarnaast blijft GearQuest net als de echte Mienskip in ontwikkeling. Leerlingen kunnen zelf meedenken wat er beter zou kunnen en hun suggesties toevoegen. De afgelopen periode zijn er al veel door leerling bedachte ideeën doorgevoerd!

Afbeelding5 Formaat170

De community is te vinden via www.GearQuest.frl

GearQuest is alleen toegankelijk voor leerlingen en leerkrachten van scholen die zich hiervoor hebben aangemeld.

Meer informatie? Volg ons via Twitter @GearQuest_Frl

Of neem contact op via gearquest@gearhing.net