Over KyK

'Wat Telt Écht' Gearhing film

Voor de zomervakantie hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit de...

Meer over ''Wat Telt Écht' Gearhing film'

Gearhing en onderwijsteams

Logo KyK payoff sRGB

KyK - Krêft yn Kollektyf

Schoolbesturen Gearhing en Odyssee zijn per 1-1-2022 gefuseerd en gaan samen verder onder de naam KyK. Aan de nieuwe website van KyK wordt momenteel nog hard gewerkt.
Bij KyK laten we kinderen zien wat zij de toekomst kunnen bieden. En daar is lef voor nodig. Waarom?...

Meer over 'Gearhing en onderwijsteams'

Medewerkers servicebureau

bram

Bram ten Kate

voorzitter college van bestuur

b.tenkate@odysseescholen.nl 

aanwezig van maandag tot en met donderdag

 

Meer over 'Medewerkers servicebureau'

Contact

contact

De voormalige schoolbesturen Gearhing en Odyssee zijn per 1 januari 2022 gefuseerd en gaan verder onder de naam

KyK. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website. Tot die tijd blijven de huidige websites en mailadressen bestaan. 

 

Openingstijden servicebureau

maandag t/m donderdag (in de...

Meer over 'Contact'

Strategisch beleidsplan 2019-2022

praatplaat 2

WAT TELT ÉCHT

Onderwijs vanuit de bedoeling 

De afgelopen  jaren stonden in het teken van het strategisch beleidsplan 2014-2018 met daarin de speerpunten

1 samenwerking

2 Nieuwe vormen van kennisoverdracht

3 de leraar neemt zijn vak terug, zelfmanagement van professionals.

 

Het werken aan deze...

Meer over 'Strategisch beleidsplan 2019-2022'

Toezicht en bestuur

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het college van bestuur. De RvT adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd.

Het college van bestuur (CvB) voert het bevoegd gezag en is belast met het besturen en het strategisch beleid van de stichting en haar scholen.

 Leden van de raad van toezicht:

  • Harry Oosterman(voorzitter)
  • Pieter Schram
  • Marianne Volp-Kortenhorst 
  • Marjolijn Miltenburg 
  • Irene Barends 

 

 college van bestuur:

  • Bram ten Kate (voorzitter)
Meer over 'Toezicht en bestuur'

GearQuest

GearQuestHeader Formaat169

Online community

GearQuest is een online community voor leerlingen en leerkrachten. In deze community willen we de ruimte bieden aan leerlingen om een gemeenschap te vormen waar we kunnen leren. Leren van elkaar. Want wat de een niet weet, weet de ander vast wel. En hoe meer mensen je kunt...

Meer over 'GearQuest'