Over Gearhing

'Wat Telt Écht' Gearhing film

Voor de zomervakantie hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit de...

Meer over ''Wat Telt Écht' Gearhing film'

Gearhing en onderwijsteams

Gearhing logo FC 300dpi

Gearhing is het bevoegd gezag van 23 (21 openbare en 2 algemeen bijzondere) scholen voor primair onderwijs in Zuid West Friesland, in de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Waadhoeke, Leeuwarden en De Fryske Marren. Circa 200 personeelsleden verzorgen onderwijs voor bijna 1800 leerlingen. Op 1...

Meer over 'Gearhing en onderwijsteams'

Medewerkers servicebureau

alex tek 2

Alex Peltekian

voorzitter college van bestuur

alex.peltekian@gearhing.net

aanwezig van maandag tot en met donderdag

 

Meer over 'Medewerkers servicebureau'

Contact

contact

IN NIJ AVENTOER: Sinds 10 mei wonen de servicebureaus van Gearhing en Odyssee samen in Sneek. 

 

In verband met het corona virus werken medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis. U kunt contact opnemen via de mail, voor de mailadressen zie de pagina medewerkers servicebureau. 

 

 

Openingstijden...

Meer over 'Contact'

Strategisch beleidsplan 2019-2022

praatplaat 2

WAT TELT ÉCHT

Onderwijs vanuit de bedoeling 

De afgelopen  jaren stonden in het teken van het strategisch beleidsplan 2014-2018 met daarin de speerpunten

1 samenwerking

2 Nieuwe vormen van kennisoverdracht

3 de leraar neemt zijn vak terug, zelfmanagement van professionals.

 

Het werken aan deze...

Meer over 'Strategisch beleidsplan 2019-2022'

Toezicht en bestuur

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het college van bestuur. De RvT adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd.

Het college van bestuur (CvB) voert het bevoegd gezag en is belast met het besturen en het strategisch beleid van de stichting en haar scholen.

 Leden van de raad van toezicht:

  • Pieter Schram (voorzitter)
  • Hans Werkman
  • Marie-christien van Deursen
  • Johan Vlasman
  • Peter Meijlis 

 college van bestuur:

  • Alex Peltekian (voorzitter)
Meer over 'Toezicht en bestuur'

GearQuest

GearQuestHeader Formaat169

Online community

GearQuest is een online community voor leerlingen en leerkrachten. In deze community willen we de ruimte bieden aan leerlingen om een gemeenschap te vormen waar we kunnen leren. Leren van elkaar. Want wat de een niet weet, weet de ander vast wel. En hoe meer mensen je kunt...

Meer over 'GearQuest'