Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft...

Het kan altijd gebeuren dat u als leerling, ouder of personeelslid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school.

Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen:

  • bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding;
  • als dit geen oplossing biedt: een gesprek met de contactpersoon van de school;
  • als dit geen oplossing biedt kan de contactpersoon u verwijzen in de vervolgstappen.

Voor advies kunt u altijd contact opnemen met de in de schoolgids vermelde contactpersoon. De gegevens van de contactpersoon vindt u in elke schoolgids.

Verder heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een persoon van buiten de school die de klager c.q. aangeklaagde, op onafhankelijke wijze, ondersteunt. Voor Gearhing is dit Jeltsje de Vries. Per mail te bereiken op j.devries@cedin.nl en op werkdagen op telefoonnummer 06-12539907.

Afhankelijk van de inhoud van de klacht wordt u in contact gebracht met de relevante organisatie.

De adresgegevens van het bevoegd gezag zijn:
Gearhing, Snekerweg 3, 8701 PZ Bolsward
tel. 0515-745090, email: info@gearhing.net 

Gearhing is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.
De adresgegevens zijn:
Landelijke Klachtencommissie, Onderwijsgeschillen,
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, tel. 030-2809590,
info@onderwijsgeschillen.nl, www.onderwijsgeschillen.nl

 

Voor de brochure klachtenprocedure klik hier.

Voor de complete klachtenprocedure klik hier.