Handige sites

Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs: www.oudersonderwijs.nl

Informatie Nationaal programma onderwijs: www.nponderwijs.nl/ouders 

Een site voor ouders met kinderen in het primair onderwijs. Hier vindt u informatie over schoolkeuze, veilig internetten, het contact met de school van uw kind en nog veel meer. Heeft uw kind met sommige vakken een extra steuntje in de rug nodig, dan vindt u bij 'De vakken' leuke oefenstof: www.ouderspo.kennisnet.nl

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: www.onderwijsinspectie.nl

Ouders en school: www.ouders.net

Dé belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs: www.voo.nl

Informatie voor ouders, scholen, gemeenten over de leerplicht, spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten: www.leerplicht.net

Landelijke Klachten Commissie: www.onderwijsgeschillen.nl

Informatie betreffende Passend Onderwijs: www.passendonderwijs.nl

Medezeggenschap:  www.infowms.nl