Ouders

Het Leerlab

Leerlab 5

Leerlab
Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen.
Daarom bestaat Het...

Meer over 'Het Leerlab'

Beleid toelaten, schorsen en verwijderen

Het bestuur heeft in het directiestatuut vastgesteld, dat het toelaten en verwijderen van een leerling plaatsvindt binnen de vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, zoals deze vastgelegd zijn in de W.P.O. (wet primair onderwijs)

Voor meer informatie klik hier

Meer over 'Beleid toelaten, schorsen en verwijderen'

Schoolvakanties

Schoolvakanties 2021-2022

 

Herfstvakantie 18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie 27-12-21 t/m 7-01-22
Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22
Goede Vrijdag en Pasen 15-04-22 t/m 18-04-22
Koningsdag woensdag 27-04-22
Meivakantie 02-05-22 t/m 06-05-22
Bevrijdingsdag donderdag 05-05-22 (valt in meivakantie)
Hemelvaartsdag plus vrijdag 26-05-22 en 27-05-22
Pinksteren maandag 06-06-22
Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22

 

Schoolvakanties 2020-2021 

Herfstvakantie 12-10-20 t/m 16-10-20
Kerstvakantie  21-12-20 t/m 01-01-21 
Voorjaarsvakantie 22-02-21 t/m...

Meer over 'Schoolvakanties'

Schoolgids

Iedere school heeft een schoolgids. Deze schoolgids geeft u informatie over de school in het bijzonder, het onderwijsteam waar de school deel van uitmaakt en het bestuur. Deze schoolgids kunt u vinden op de website van de school.

Meer over 'Schoolgids '

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft...

Het kan altijd gebeuren dat u als leerling, ouder of personeelslid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school.

Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen:

  • bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding;
  • als dit geen oplossing biedt: een gesprek met de contactpersoon van de school;
  • als dit geen oplossing biedt kan de contactpersoon u verwijzen in de vervolgstappen.

Voor advies kunt u altijd contact opnemen met de in de schoolgids...

Meer over 'Klachtenprocedure'

Handige sites

Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs: www.oudersonderwijs.nl

Informatie Nationaal programma onderwijs: www.nponderwijs.nl/ouders 

Een site voor ouders met kinderen in het primair onderwijs. Hier vindt u informatie over schoolkeuze, veilig internetten, het contact met de school van uw kind en nog veel meer. Heeft uw kind met sommige vakken een extra steuntje in de rug nodig, dan vindt u bij 'De vakken' leuke oefenstof: www.ouderspo.kennisnet.nl

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt...

Meer over 'Handige sites'

Verlof aanvragen

In sommige gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind buiten de reguliere vrije dagen.

In deze schema's kunt u lezen wanneer dit het geval is.

Om verlof voor uw kind aan te vragen gaat u naar de website van de school en vult u het digitale verlofformulier in.

Meer over 'Verlof aanvragen'