Ouders

Het Leerlab

Leerlab 5

Leerlab
Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen.
Daarom bestaat Het...

Meer over 'Het Leerlab'

Beleid toelaten, schorsen en verwijderen

Het bestuur heeft in het directiestatuut vastgesteld, dat het toelaten en verwijderen van een leerling plaatsvindt binnen de vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, zoals deze vastgelegd zijn in de W.P.O. (wet primair onderwijs)

Voor meer informatie klik hier

Meer over 'Beleid toelaten, schorsen en verwijderen'

Schoolvakanties

Schoolvakanties 2018 - 2019

Herfstvakantie 22-10-18 t/m 26-10-18
Kerstvakantie 24-12-18 t/m 04-01-19
Voorjaarsvakantie 18-02-19 t/m 22-02-19
Goede Vrijdag en Pasen 19-04-19 t/m 22-04-19
Koningsdag 27-04-19
Meivakantie 29-04-19 t/m 03-05-19
Hemelvaartsdag 30-05-19 plus vrijdag 31-05-19
Pinksteren 10-06-19 
Zomervakantie 15-07-19 t/m 23-08-19

De schoolvakanties zijn vastgesteld conform de richtlijnen van het ministerie van OC&W.

Per school kunnen er kleine verschillen in vakanties optreden. Raadpleeg daarvoor de schoolgids op de website van de school.

Meer over 'Schoolvakanties'

Schoolgids 2018-2019

Iedere school heeft een schoolgids. Deze schoolgids geeft u informatie over de school in het bijzonder, het onderwijsteam waar de school deel van uitmaakt en het bestuur. Deze schoolgids kunt u vinden op de website van de school.

Meer over 'Schoolgids 2018-2019'

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft...

Het kan altijd gebeuren dat u als leerling, ouder of personeelslid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school.

Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen:

  • bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding;
  • als dit geen oplossing biedt: een gesprek met de contactpersoon van de school;
  • als dit geen oplossing biedt kan de contactpersoon u verwijzen in de vervolgstappen.

Voor advies kunt u altijd contact opnemen met de in de schoolgids...

Meer over 'Klachtenprocedure'

Handige sites

informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs: www.oudersonderwijs.nl

Een site voor ouders met kinderen in het primair onderwijs. Hier vindt u informatie over schoolkeuze, veilig internetten, het contact met de school van uw kind en nog veel meer. Heeft uw kind met sommige vakken een extra steuntje in de rug nodig, dan vindt u bij 'De vakken' leuke oefenstof: www.ouderspo.kennisnet.nl

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en...

Meer over 'Handige sites'