Albert Einstein op de Opslach in Arum

  • 08 oktober 2015
Einstein bijgesneden

De tijdmachine die de leerlingen samen in het speellokaal gebouwd hebben, werkt echt! Met een ietwat vreemde duikeling van één van de leerkrachten, werd de machine plotseling in werking gezet. Er kwamen vreemde geluiden uit het apparaat, er begonnen lampen te flikkeren en er kwam zelfs rook uit de machine. Het bleef niet bij rook... Er kwam een echte meneer uit de machine stappen: de heer Albert Einstein in levende lijve. Meneer Einstein dacht dat hij zich in 1947 bevond, maar bij navraag bij de kinderen bleek hij in 2015 te zijn aangekomen.

Vreemd, vreemd, vreemd, maar "Raar, maar waar". De leerlingen zijn van het bezoek van de heer Albert Einstein wel heel wat wijzer geworden en dat is toch maar mooi meegenomen.