Iepen Stee GROEN!

  • 18 september 2014
duim2

Wij brengen u heugelijk nieuws: It Iepen Stee is GROEN!!

De onderwijsinspectie heeft op 18 september de school bezocht. De inspecteur heeft kort in alle klassen gekeken en heeft gesprekken met de IB-er en interim directeur gevoerd.

Zijn eindconclusie is dat hij tevreden is over de gang van zaken. Iepen Stee was al groen en blijft dit dus ook.