Nieuwsbrief stichting leerKRACHT

  • 03 september 2015

5 van onze scholen, Dubelspan, de Romte, de Opslach Wommels, de Pipegaal en de Skulpe, gaan dit schooljaar aan de slag met Stichting leerKRACHT. leerKRACHT werkt met scholen om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Drie processen (‘kerninterventies’) staan hierin centraal: Lesbezoek én feedbackgesprek, gezamenlijk lesontwerp, en gestructureerd, kort overleg in kleine teams bij een bord om leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken. Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs.

Gearhing is hiermee de eerste primair onderwijsinstelling in Friesland die aanhaakt. In het kader leerKRACHT worden een aantal leerkrachten van Gearhing tot leerKRACHT coaches opgeleid. Deze coaches staan de teams bij om de leerKRACHT manier van werken eigen te maken. De opgeleide coaches kunnen hun expertise vervolgens in gaan zetten voor de andere Gearhing scholen. 

De inzet is dat binnen 4 jaar alle Gearhing onderwijsteams mee gaan doen.

Voor meer informatie mbt leerKRACHT wordt naar de brief van leerKRACHT verwezen die als bijlage is toegevoegd.