Beslisboom

  • 21 september 2021

De nieuwe beslisboom om te bepalen of een kind naar school mag is uit. Deze beslisboom is geldig vanaf 20 september 2021.

beslisboom per 20 september 2021

De grootste wijziging is dat de hele groep of klas niet meer in quarantaine hoeft als een kind positief getest is. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. 

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te vervallen. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school, om bijvoorbeeld hun kind bij het klaslokaal op te halen en voor ouderavonden. Scholen kunnen wat betreft contact met ouders weer terug naar hun ‘oude’ beleid en communiceren hier zelf over richting de ouders/verzorgers.