Corona protocol PO Raad versie 24 september 2020

  • 23 september 2020

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 24 juni 2020 en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.

Het protocol dient nadrukkelijk als handreiking voor de sector bij het volledig openen van de scholen. Het kabinetsbesluit tot de volledige opening van de basisscholen is leidend: vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM- voorschriften. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.

Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het funderend onderwijs - na toestemming van de schoolleider - toegang tot de voorrangsprocedure COVID-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van uitval van onderwijstijd waarmee de continuïteit van het primair proces in gevaar komt. Het voorrangsbeleid is niet van invloed op de inhoud van dit protocol.

Versie 22 september 2020

Voor het volledige protocol klik hier.