Coronaprotocol Gearhing scholen

  • 07 september 2020

We zijn erg blij dat alle kinderen en leerkrachten weer volledig naar school kunnen. Dit willen we natuurlijk zo houden en daarom is het van belang dat we met elkaar een aantal zaken duidelijk hebben.

Hierbij ontvangt u informatie over hoe er door u en op school moet worden gehandeld als er sprake is van een besmetting van een leerling of medewerker van de school. Er wordt gehandeld conform de richtlijnen van het RIVM en het protocol basisonderwijs van de PO Raad. Bij besmettingssituaties volgt nauwe afstemming met de GGD.

Wat moet er gebeuren bij klachten passend bij COVID bij leerling en leerkracht?
Klachten passend bij COVID-19 zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
- Bij deze klachten blijft de leerling/leerkracht thuis en geven wij het dringende advies om zo spoedig mogelijk een test aan te vragen via het afsprakennummer 0800-1202.
- Totdat de uitslag van de test binnen is blijft de geteste persoon thuis.
- Voor de thuisblijfregels zie de bijlage. Hierin staat ook vermeld hoe om te gaan met een huisgenoot met klachten. Dit is namelijk afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

Wat moet er gebeuren bij een negatief testresultaat (geen coronabesmetting)?
- het kind kan direct weer naar school
- huisgenoten kunnen weer naar school, werk etc.
- leerkrachten kunnen weer naar school.

Wat moet er gebeuren bij een positief testresultaat bij de leerling/leerkracht?
- De besmette leerling blijft thuis en dit wordt door de ouders gemeld bij school.
- De besmette leerkracht blijft thuis en meldt dit op school.
- Huisgenoten blijven thuis en houden de verplichte periode van thuisquarantaine in acht, ongeacht of er sprake is van klachten.
- GGD voert een contactonderzoek uit.
- School informeert alle ouders/verzorgers van de leerlingen en alle medewerkers van de school. In verband met de privacy wordt de naam van de besmette persoon niet kenbaar gemaakt door de school.
- Een besmette leerling/leerkracht blijft ten minste 7 dagen thuis om uit te zieken. Na deze 7 dagen en 24 uur klachtenvrij te zijn mag de leerling/leerkracht weer naar school.

Wat doet de GGD bij een besmetting:
Als bij een kind een positieve uitslag van de test geconstateerd wordt, volgt de GGD 3 stappen:
- Bellen met de ouders van het kind en navraag doen van contacten – contactonderzoek
- Bellen met de huisarts van het kind
- Bellen met de school

Wat betekent het voor de vervanging indien een leerkracht besmet is?
- Er komt een vervanger voor de groep
- Indien er geen vervanger beschikbaar is, zoekt de school naar een passende oplossing en informeert de ouders daarover. Denk hierbij aan thuisonderwijs of groepen samenvoegen. Mocht er echt geen oplossing voorhanden zijn, dan kan het voorkomen dat de groep thuis moet blijven. U wordt hierover door de school geïnformeerd.

Moet de school sluiten bij een besmetting?
- Als een van de leerlingen of medewerkers positief getest is neemt de GGD in principe contact op met de school. Indien dit nog niet gebeurd is, adviseren we de school contact op te nemen met de afdeling infectieziekten van de GGD Fryslân op nr 088-22 99 222. Het verschilt per situatie welke maatregelen genomen moeten worden. Dit gaat in overleg met de GGD. Of en wanneer de school moet sluiten en of we overstappen op thuisonderwijs, daar kunnen we op voorhand niets over zeggen.

Vervoer van leerlingen
- Kinderen tot 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
- Advies voor volwassenen is om een mondkapje te dragen indien mensen uit een ander huishouden meerijden.

Papieren bijlages:
- Beslisboom neusverkouden kind 0 t/m 6
- Beslisboom neusverkouden kind 7 t/m 12

Nuttige links
- Protocol basisonderwijs van de PO Raad
- Leefregels en informatiebrieven

We hopen de meeste antwoorden op uw vragen met deze brief beantwoord te hebben. We realiseren ons dat er specifieke gevallen voor kunnen komen waarop we geen antwoord hebben kunnen formuleren.
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met de directeur of met de GGD.

Met vriendelijke groet,

Alex Peltekian,
Voorzitter college van bestuur