Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

  • 23 maart 2020

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

Kinderdagverblijven en scholen sluiten tot en met maandag 6 april. Leerkrachten organiseren onderwijs zoveel mogelijk op afstand.

Op 23 maart zijn opnieuw aanvullende maatregelen genomen door het kabinet. Daarbij zijn alle evenementen afgelast tot 1 juni. Ook kleinere groepsbijeenkomsten zijn tot 1 juni niet meer toegestaan.

Vooralsnog is er niet gesproken over een langere scholensluiting. 

Op dinsdag 31 maart kijkt het kabinet opnieuw naar maatregelen die tot 7 april gelden, waaronder het dichthouden van de scholen, de horeca en het zoveel mogelijk thuiswerken.