corona en sluiting scholen

  • 15 maart 2020

Zondag 15 maart 2020

Update ten aanzien van het coronavirus

Afgelopen donderdag kwam het dringende verzoek van het kabinet om de scholen open te houden.
Dit bericht heeft de gemoederen de afgelopen dagen flink bezig gehouden.
De onderwijsteams/scholen bij Gearhing hebben het bestuurlijk mandaat om per lokale situatie te beslissen of de school al dan niet dicht gaat.
Als de school dicht gaat, of als het kabinet vandaag besluit om alle scholen te sluiten, gaan de onderwijsteams/scholen bekijken hoe een eventuele
eerste opvang zal zijn en hoe het onderwijs de komende weken vorm zal kunnen krijgen.
We vragen ouders, verzorgers ook om alvast na te denken/mee te denken over opvang van uw kind.

Bij wijzigingen in bovenstaande situatie houden we u op de hoogte.

Met vriendelijke groet

Alex Peltekian

voorzitter college van bestuur