staking januari 2020

  • 31 januari 2020
compilatie voor site2

Diverse acties bij scholen van Gearhing rondom de staking.

Er was o.a. een stakingsontbijt voor leerkrachten in Balk, Bolsward en IJlst, een wandeltocht (zorgentocht) van Bolsward naar Sneek met medewerkers van Gearing, Odyssee en Marne college en een 

bagage actie in Harlingen. De Stjelp in Baard was open. Niet omdat ze de staking niet steunen maar omdat ze het lesgeven niet wilden missen en het beroep leerkracht het mooiste van de wereld vinden.