gearquest

  • 23 maart 2018
gearquest

Een van de pijlers binnen het strategisch beleidsplan is "nieuwe vormen van kennisoverdracht". GearQuest is een voorbeeld hiervan, een mooie manier om te werken met 21e eeuwse vaardigheden.

Een aantal scholen binnen Gearhing werkt al met deze online community voor leerlingen en leerkrachten. Op 21 maart vond een goed bezochte infomiddag plaats. De verwachting is dat GearQuest binnenkort op meerdere Gearhing scholen geïntroduceerd zal worden.