Fusie Arumer scholen

  • 14 juli 2017
oanrin

Website Franeker Courant 11 juli 2017:

Openbare basisschool De Opslach en christelijke basisschool De Hoekstien in Arum gaan na de zomer op in één ontmoetingsschool in het dorp onder de vlag van cbo De Greiden. De fusieschool krijgt als naam De Oanrin. De naam van de nieuwe school is vandaag onthuld door wethouder Stella van Gent, samen met de leerlingen Marc Jorna van De Opslach en Mathijs Buma van De Hoekstien. Met de overhandiging van een grote foto van De Opslach door Alex Peltekian van Gearhing primair onderwijs aan Albert Faber van cbo De Greiden kwam De Opslach symbolisch in handen van De Greiden.

In 2012 kwamen voor het eerst signalen uit het dorp over de wens beide scholen te laten opgaan in één school. De gesprekken startten in 2014. Daarbij is onderzocht of er voldoende draagvlak was. Na de zomer zijn de twee basisscholen in Arum verleden tijd. In afwachting van toekomstige huisvesting wordt eerst nog wel gebruik gemaakt van de beide locaties. De onderbouw komt in het gebouw van De Opslach, de bovenbouw in het gebouw van De Hoekstien.

Foto: Suwarda Vis