gearquest

  • 13 juli 2017
DSC03077 website

6 kinderen van It Bynt, 6 kinderen van de Stjelp en 6 kinderen van de Reinboge zijn samen met juf Hilly, meester Ewoud, juf Gerda en Alex Peltekian naar het E-lab geweest in Heerenveen.

Een gezellige en leerzame dag in het kader van gearquest (vraagbaak voor en door kinderen)