PO in actie

  • 14 juni 2017
PO in actie2

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er een stevige actie wordt gevoerd voor betere salarissen in het onderwijs en meer maatregelen tegen werkdruk. Gearhing is het eens met de uitgangspunten van PO in Actie en heeft zich daarom aangesloten.
Er is een oproep voor 'een prikactie' op 27 juni a.s. hieronder kunt u de brief lezen die hierover is uitgegaan naar de ouders/verzorgers en medewerkers.