Verbeterplan voor It Leech

  • 01 februari 2017

Het bestuur van Gearhing Primair Onderwijs heeft een verbeterplan opgesteld voor basisschool ‘It Leech’ in Pingjum. Deze maatregel is nodig na de onvoldoende beoordeling die deze school heeft gekregen van de Onderwijsinspectie. It Leech kreeg de beoordeling ‘zeer zwak’ na een kwaliteitsonderzoek in november vorig jaar. Het verbeterplan moet er voor zorgen dat de school binnen maximaal twee jaar weer een voldoende krijgt. Verbeterpunten zijn onder meer het didactisch handelen, de begeleiding en zorg en de kwaliteitszorg van de school. Op donderdag 26 januari zijn alle ouders door de voorzitter college van bestuur van Gearhing, Alex Peltekian namens Gearhing geïnformeerd over de stappen die worden genomen. It Leech telt 35 leerlingen. In een brief aan de onderwijsinspectie heeft het bestuur inmiddels laten weten welke maatregelen genomen gaan worden. Het verbeterplan wordt ook verstuurd naar alle betrokkenen.