GMR

GMR

GMR 2

Bericht van de GMR

Binnen de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Gearhing zorgt het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en vice-voorzitter) voor de organisatie van de GMR, afstemming met het bestuur en andere onderdelen van Gearhing, bijvoorbeeld de OMR-en.

In de juni-vergadering...

Meer over 'GMR'

Agenda GMR vergadering

Voor de agenda van 8 mei klik hier

(in maart en april heeft geen vergadering plaatsgevonden)

Meer over 'Agenda GMR vergadering'

Notulen GMR

notulen

Voor de notulen van 4 december 2018 klik hier

Meer over 'Notulen GMR'

Reglementen

voor het reglement van de GMR klik hier

 

voor het reglement van de MR klik hier

Meer over 'Reglementen'