GMR

GMR

GMR 2

Bericht van de GMR

Binnen de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Gearhing zorgt het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en vice-voorzitter) voor de organisatie van de GMR, afstemming met het bestuur en andere onderdelen van Gearhing, bijvoorbeeld de OMR-en.

In de juni-vergadering...

Meer over 'GMR'

Agenda GMR vergadering

Voor de agenda van 3 juli 2019 klik hier

 

Meer over 'Agenda GMR vergadering'

Reglementen

voor het reglement van de GMR klik hier

 

voor het reglement van de MR klik hier

Meer over 'Reglementen'