KyK (vml. Gearhing)

Brédyk 4 8601 ZD Sneek

Scholen

Meer over 'Scholen'
GMR

GMR

Binnen Gearhing is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot...

Meer over 'GMR'

We gaan de lente vieren

KyK oogje website

Gearhing en Odyssee zijn 1 januari 2022 gefuseerd. We heten nu KyK, Krêft yn Kollektyf. 

Daar horen ook nieuwe websites bij natuurlijk. Op 21 maart 2023 worden de nieuwe websites gelanceerd en vieren we het begin van de lente!

Lees verder
  • 27 januari 2023
Meer over 'Nieuws'