Gearhing

Snekerweg 3 8701 PZ Bolsward

Scholen

Meer over 'Scholen'
GMR

GMR

Binnen Gearhing is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot...

Meer over 'GMR'

Regioschool

Stjelp Krunenstrobbe

REGIOSCHOOL

In Jorwert en Baard staan scholen die relatief klein zijn. Het leerlingenaantal daalt. Landelijk is de ondergrens ten aanzien van de bekostiging gesteld op 23 leerlingen. Deze scholen lopen op termijn het risico gesloten te moeten worden. We vinden het meer dan wenselijk om vanuit de leefbaarheid vanuit de dorpen en de regio goede onderwijsvoorzieningen te organiseren. Daarnaast vinden we dat kleinere dorpsscholen uniek zijn en niet verloren mogen gaan. Het is belangrijk dat er een keus in type/soort onderwijs is en blijft voor kinderen die in deze regio wonen.

Om deze reden zijn ouders, bewoners van de dorpen, directie, teams en MR-en met elkaar in gesprek gegaan.

Op de websites van De Stjelp » Welkom bij Jenaplanschool De Stjelp en De Krunenstrobbe » Wolkom bij De Krunenstrobbe staat meer informatie over de Regioschool:
• Video 'Er waren eens twee kleine scholen...'
• Visieplaat
• Presentatie Onderwijsconcept Regioschool
• Nieuwsbrieven
• Meest gestelde vragen

Lees verder
  • 01 maart 2021
Meer over 'Nieuws'