Gearhing

Snekerweg 3 8701 PZ Bolsward

Scholen

Meer over 'Scholen'
GMR

GMR

Bericht van de GMR

Binnen de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Gearhing zorgt het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en vice-voorzitter) voor de organisatie van de GMR, afstemming met het bestuur en andere onderdelen van Gearhing, bijvoorbeeld de OMR-en.

In de juni-vergadering...

Meer over 'GMR'

Friese Onderwijsprijs voor Greidhoeke

foto onderwijsprijs

Onze basisscholen in de Greidhoeke (Opslach Wommels, De Romte Itens, de Stjelp Baard, It Bynt Winsum) hebben op 25 januari de Friese Onderwijsprijs 2017-219 gewonnen met het project Greidhoeke goes Onderwijs. Tevens hebben ze de publieksprijs in de wacht gesleept!

De jury: 'Een origineel en aansprekend project. Het project slaagt erin een groot aantal elementen samen te brengen: cultuur, samenwerkingsverbanden tussen scholen, duurzaamheid, internationalisering, digitalisering en innovatief lesgeven.'

Een prachtig compliment voor het onderwijs op deze scholen! Het project is ooit in Wommels ontstaan en samen met nog 3 andere scholen opgepakt. 

Op naar de landelijke onderwijsprijs in maart dit jaar!

Lees verder
  • 31 januari 2019
Meer over 'Nieuws'