Gearhing

Snekerweg 3 8701 PZ Bolsward

Scholen

Meer over 'Scholen'
GMR

GMR

Bericht van de GMR

Binnen de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Gearhing zorgt het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en vice-voorzitter) voor de organisatie van de GMR, afstemming met het bestuur en andere onderdelen van Gearhing, bijvoorbeeld de OMR-en.

In de juni-vergadering...

Meer over 'GMR'

Van flex/tijdelijk naar vast!

groepsfoto trap 3

Per 1 augustus 2018 hebben 32 medewerkers een vaste aanstelling gekregen. Een gelegenheid om te vieren. Op 25 september jl. zijn de aktes feestelijk ondertekend.

Naar aanleiding hiervan is Alex Peltekian uitgenodigd om samen met een leerkracht, Marije Bootsma van de Kogge in IJlst, aan te schuiven bij Fryslân Hjoed op 26 september. Voor de uitzending klik hier.

Lees verder
  • 24 september 2018
Meer over 'Nieuws'