Gearhing

Snekerweg 3 8701 PZ Bolsward

Scholen

Meer over 'Scholen'
GMR

GMR

Binnen Gearhing is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot...

Meer over 'GMR'

scholen dicht

plaatje stoelen school dicht

Op 14 december jl. heeft minister-president Rutte een harde lockdown aangekondigd. Dit betekent dat de basisscholen vanaf 16 december moeten sluiten.

Klik op deze link voor een brief met meer informatie. 

Lees verder
  • 15 december 2020
Meer over 'Nieuws'