Gearhing

Brédyk 4 8601 ZD Sneek

Scholen

Meer over 'Scholen'
GMR

GMR

Binnen Gearhing is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).

De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot...

Meer over 'GMR'

Beslisboom

De allernieuwste beslisboom per 2 december 2021 vindt u hier:

Lees verder
  • 02 december 2021
Meer over 'Nieuws'