Jaarprogramma en begroting en jaarverslag 2016

Jaarprogramma en begroting 2016

Gearhing wil het onderwijs substantieel verbeteren. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. We maken de stap vooruit en investeren in mensen.

Gearhing wil proactief zijn in een voortdurend en snel veranderende wereld. ‘Proactief’ houdt in dat Gearhing niet achter de feiten aan wil lopen, maar nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt, waar mogelijk het initiatief neemt en voorop loopt. Met ‘in een voortdurende en snel veranderende wereld’ erkennen wij dat Gearhing midden in de maatschappij staat en oog heeft voor de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

Aansluitend bij actuele en te verwachten ontwikkelingen, zal het beleid van Gearhing zich de komende jaren vooral gaan richten op initiatieven op het gebied van

  • Samenwerking, intern en extern
  • Nieuwe vormen van kennisoverdracht
  • Zelfsturing van professionals, oftewel de positionering van de leerkracht terug als spil in het primair proces.

De begroting presenteert een gewenst negatief exploitatieresultaat van € 140.000. In de complete stukken wordt dit resultaat toegelicht.

Voor het jaarverslag en jaarrekening van 2016 klik hier