Strategisch beleidsplan 2014-2018

strategisch beleidsplan

Speerpunt 1
Samenwerking, intern en extern

De tragedie van de Mient
De Mient is een gemeenschappelijke weide in het midden van een dorp. Er omheen staan boerderijen. Er is gras genoeg voor iedere boer om twee schapen te laten grazen. Dit gaat jaren goed. Op enig moment laat een van de boeren, zonder overleg met de andere boeren, een derde schaap in de Mient. Dit gaat goed. Waarop ook een andere boer, wederom zonder overleg, een derde schaap laat grazen. Dit gaat nog steeds goed. Waarop alle andere boeren één voor één er een derde schaap bij doen. Waarop uiteindelijk alle boeren failliet gaan omdat door overbegrazing alle schapen dood gaan van de honger.Was er communicatie geweest tussen de boeren dan had het niet zo ver hoeven komen.

Gearhing gaat de komende jaren actief samenwerking entameren in het gebied waar haar scholen staan. Zowel bilateraal met collegabesturen, als met alle betrokken partijen in de regio. Dit vanwege het gemeentegrens overschrijdende karakter van Gearhing. Om de gedeelde problematiek van de krimp het hoofd te kunnen bieden is het belangrijk dat er een gedeelde visie in de regio komt. Als eerste stap hierin stelt Gearhing voor om een conferentie rondom duurzame onderwijsvoorzieningen in Zuid West Friesland te organiseren samen met de betrokken gemeenten en collegabesturen.

 

Speerpunt 2
Nieuwe vormen van kennisoverdracht

‘Voortdurend en snel veranderend’ is de wereld van vandaag. Als de laatste 50.000 jaar van het bestaan van de mensheid wordt gedeeld door 62 (aanname gemiddelde leeftijd van mensen) dan zouden er ongeveer 800 van zulke levens hebben bestaan. Van deze 800 levens hebben we er 650 in grotten doorgebracht. Alleen sinds de laatste 70 levens is het mogelijk geworden om het geleerde effectief van het ene leven naar het andere te communiceren. Het schrift maakte dit mogelijk. Pas sinds de laatste zes levens hebben mensen geleefd met het geprinte -woord- boekdrukkunst. Alleen gedurende de laatste vier levens is het mogelijk geworden om tijd precies te bepalen en ermee te leven. Pas de laatste twee levens hebben mensen gebruik kunnen maken van de elektrische motor. En verreweg het grootste deel van wat we tegenwoordig dagelijks gebruiken is ontwikkeld in het laatste van deze 800 levens: de tegenwoordige tijd.

Speerpunt 3
Zelfmanagement van professionals, een sociale innovatie: de leraar zijn vak terug. Herpositionering van de leerkracht in het primair proces.

Doordat Gearhing met onderwijsteams werkt, wordt samenwerking en kennisoverdracht tussen schoolteams gefaciliteerd. Dit sturingsmodel leidt er tevens toe dat minder middelen ingezet worden ten behoeve van management, opdat er meer ingezet kan worden in het primair proces, voor de klas.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage Gearhing Zelfmanagement Professionals.

Voor het volledige strategische beleidsplan 2014-2018 kunt u hier klikken.

Bustour leerlingen

Op 11 april 2014 was de aftrap. Een heuse bustour met van iedere school een vertegenwoordiging van leerlingen om mee te praten over wat zij belangrijk vinden voor 'de school van de toekomst'.
Iedereen werd opgehaald met oude gele schoolbussen om naar Sneek te reizen, alwaar zij hun plannen en ideeën mochten presenteren aan Alex Peltekian, voorzitter CvB.