Gearhing en onderwijsteams

Gearhing logo FC 300dpi

Gearhing is het bevoegd gezag van 27 (25 openbare en 2 algemeen bijzondere) scholen voor primair onderwijs in Zuid West Friesland, in de gemeenten Littenseradiel, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Circa 230 personeelsleden verzorgen onderwijs voor ruim 2000 leerlingen.

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 27 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn er gezamenlijke activiteiten.

lOGO OT1

Onderwijsteam 1

Directeur Monique Bueving monique.bueving@gearhing.net

 

Gearhing OT2 beeldmerk 1607

Onderwijsteam 2

Directeur Jella van Seters jella.van.seters@gearhing.net

 

Gearhing OT3 beeldmerk 20160525 met Populier

Onderwijsteam 3

Directeur a.i. Bertus Rietman bertus.rietman@gearhing.net

 

Logo OT 4

Onderwijsteam 4

Directeur Arnold Oosterdijk arnold.oosterdijk@gearhing.net

 

Logo OT 5

Onderwijsteam 5

Directeur Mirjam Holwerda mirjam.holwerda@gearhing.net

Logo OT 6

Onderwijsteam 6

Directeur Greetje Veenstra greetje.veenstra@gearhing.net

Logo OT 7 met it Bynt2

Onderwijsteam 7

Directeur Feikje Toering feikje.toering@gearhing.net