Ouders

Expertisecentrum en Plusklas

Leren is elke dag een avontuur. Wij bieden leerlingen passend onderwijs, dat aansluit bij de eigen mogelijkheden en talenten. Heeft een kind extra uitdaging, ondersteuning of begeleiding nodig? Dan is dit altijd beschikbaar want in samenwerking met Odyssee en de Opbouw werkt Gearhing met een Expertisecentrum én de Plusklas. Zo kan ieder kind op avontuur en het beste uit zichzelf halen.

Meer over 'Expertisecentrum en Plusklas'

Beleid toelaten, schorsen en verwijderen

Het bestuur heeft in het directiestatuut vastgesteld, dat het toelaten en verwijderen van een leerling plaatsvindt binnen de vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, zoals deze vastgelegd zijn in de W.P.O. (wet primair onderwijs)

Voor meer informatie klik hier

Meer over 'Beleid toelaten, schorsen en verwijderen'

Schoolvakanties

vakantie2

Schoolvakanties 2016-2017

Herfstvakantie 17-10-2016 t/m 21-10-2016
Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie 20-02-2017 t/m 24-02-2017
Goede vrijdag en pasen 14-04-2017 t/m 17-04-2017
Meivakantie incl. koningsdag 24-04-2017 t/m 28-04-2017
Bevrijdingsdag vrijdag 05-05-2017
Hemelvaartsdag...

Meer over 'Schoolvakanties'

Schoolgids 2016-2017

Iedere school heeft een schoolgids. Deze schoolgids geeft u informatie over de school in het bijzonder, het onderwijsteam waar de school deel van uitmaakt en het bestuur. Deze schoolgids kunt u vinden op de website van de school.

Meer over 'Schoolgids 2016-2017'

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft...

Het kan altijd gebeuren dat u als leerling, ouder of personeelslid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school.

Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen:

  • bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding;
  • als dit geen oplossing biedt: een gesprek met de contactpersoon van de school;
  • als dit geen oplossing biedt kan de contactpersoon u verwijzen in de vervolgstappen.

Voor advies kunt u altijd contact opnemen met de in de schoolgids...

Meer over 'Klachtenprocedure'

Handige sites

informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs: www.oudersonderwijs.nl

Een site voor ouders met kinderen in het primair onderwijs. Hier vindt u informatie over schoolkeuze, veilig internetten, het contact met de school van uw kind en nog veel meer. Heeft uw kind met sommige vakken een extra steuntje in de rug nodig, dan vindt u bij 'De vakken' leuke oefenstof: www.ouderspo.kennisnet.nl

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en...

Meer over 'Handige sites'