GMR

GMR

GMR 2

GMR zoekt leden voor de personeelsgeleding, voor de vacatures klik hier.

 

Binnen Gearhing is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen aangaan (de MR richt zich op het beleid op...

Meer over 'GMR'

Agenda GMR vergadering

Voor de agenda van 6 juni klik hier

Meer over 'Agenda GMR vergadering'

Notulen GMR

notulen

Voor de notulen van 4 april 2017 klik hier

Meer over 'Notulen GMR'

Reglementen

voor het reglement van de GMR klik hier

 

voor het reglement van de MR klik hier

Meer over 'Reglementen'