GMR

GMR

GMR 2

De GMR zoekt nog enkele leden, voor de vacatures klik hier.

 

Binnen Gearhing is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).

De...

Meer over 'GMR'

Agenda GMR vergadering

Voor de agenda van 7 november klik hier

Meer over 'Agenda GMR vergadering'

Notulen GMR

notulen

Voor de notulen van 12 september 2017 klik hier

Meer over 'Notulen GMR'

Reglementen

voor het reglement van de GMR klik hier

 

voor het reglement van de MR klik hier

Meer over 'Reglementen'